Privacybeleid

Bij Buren Systems International hechten we veel waarde aan transparantie en duidelijkheid in onze zakelijke relaties. Daarom zijn onze algemene voorwaarden beschikbaar voor al onze klanten en partners.

Indien u onze algemene voorwaarden wilt raadplegen, kunt u deze op aanvraag verkrijgen. Neem eenvoudigweg contact met ons op via info@burensystems.com en ons team zal u graag de benodigde informatie verstrekken.

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld om zowel onze belangen als die van onze klanten te beschermen en om een solide basis te bieden voor een succesvolle samenwerking.

We waarderen uw interesse in onze organisatie en streven ernaar om een open en transparante relatie met al onze stakeholders te onderhouden. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft.

Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, instemming of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij dit specifiek wordt vermeld.

Website kan cookies gebruiken om de navigatie van de website te personaliseren en te vergemakkelijken voor de gebruiker van deze site. De gebruiker kan zijn / haar browser configureren om de kennisgeving en de installatie van de cookies die door ons zijn verzonden af te wijzen.

Disclaimer

Welkom bij Buren Systems. Deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer.

  1. Informatie en nauwkeurigheid: We streven ernaar om alle informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Echter, we bieden geen garantie voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie op deze website. Het gebruik van informatie op deze website is op eigen risico.
  2. Externe links: Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt, noch voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites.
  3. Intellectueel eigendom: Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en video's) eigendom van Buren Systems. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming enige inhoud van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.
  4. Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website of deze disclaimer. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen.
  5. Juridische adviezen: De informatie op deze website vormt geen juridisch, financieel of professioneel advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voor advies op maat.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer en gaat u ermee akkoord dat Buren Systems niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.


Privacy beleid

Buren Systems International BV, gevestigd aan Adriaen Banckertstraat 16, 3115 JE, Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.burensystems.com Adriaen Banckertstraat 16, 3115 JE, Schiedam 0104091828 J. Remus-Blok is de Functionaris Gegevensbescherming van Buren Systems International BV Hij/zij is te bereiken via judy.remus@burensystems.com Persoonsgegevens die wij verwerken Buren Systems International BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Locatiegegevens- Internetbrowser en apparaat type Persoonsgegevens die wij verwerken Buren Systems International BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Buren Systems International BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burensystems.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Buren Systems International BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Buren Systems International BV neemt verantwoording op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buren Systems International BV) tussen zit. Buren Systems International BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Buren Systems International BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buren Systems International BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Buren Systems International BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Buren Systems International BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Buren Systems International BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Buren Systems International BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Buren Systems International BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@burensystems.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Buren Systems International BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Buren Systems International BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buren Systems International BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@burensystems.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Buren Systems International BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Buren Systems International BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@burensystems.com Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Buren Systems International BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@burensystems.com. Buren Systems International BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.